Onze medewerkers

Vanuit EVGG werken 9 medewerkers op verschillende evangelisatieposten en vijf op het evangelisatiebureau.  Vele (vaste) vrijwilligers ondersteunen het werk. Daarnaast zijn er classes en gemeenten die mensen in dienst hebben. 
Deputaten EVGG

Deputaten

Bureau medewerkers EVGG

Bureaumedewerkers

Evangelisten en coördinatoren

LWJ groepsfoto EVGG

landelijk werkgroep jeugdevangelisatie

Redactie De Evangelist

Kenniskring Evangelisatie

Deputaten

 • D.J. Bal
 • M. Blok 
 • H. van der Heijden –tweede voorzitter
 • A.C. Hoogerland – penningmeester
 • J.B. Huisman
 • M. Joosse – voorzitter
 • P. J. de Raaf
 • M.W. van Winkelen (secretaris)
Deputaten EVGG

Bureaumedewerkers

Foto 123

Arianne Clements-Baan

managementassistente 

ma - wo - do

Gemeenschap

Evangelisten

Onderstaande werkers zijn vanuit EVGG actief op verschillende evangelisatieposten.

 • Henk van den Boogaart – evangelist Tilburg
 • Jan Geerts – evangelist Alkmaar
 • Ineke van Dalfsen – evangelisatiewerker Alkmaar
 • Cees van Drunen – evangelist Emmen
 • Rini Vos – evangelist Amsterdam
 • Arie van Setten – evangelist Merksem, België
 • Sam de Visser – evangelist Leeuwarden

Landelijk Werkgroep Jeugdevangelisatie

De Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie, LWJ, geeft informatie en toerusting over het kinder- en tienerevangelisatiewerk. Daarnaast belegt de werkgroep jaarlijks een toerustingsdag.

LWJ groepsfoto EVGG

Opdracht

Toerusting

Webshop

Voorkant boekjes De Evangelist EVGG

Redactie de Evangelist

In de maanden januari, maart, mei, september en november verschijnt ons magazine ‘De Evangelist’. Hierin geeft EVGG informatie over de voortgang van het werk. Maar het toerusten van de lezer in het daadwerkelijk evangeliseren is minstens zo belangrijk in deze uitgave. Leden van de Gereformeerde Gemeenten ontvangen De Evangelist via hun kerkenraad. Donateurs kunnen het op verzoek per post opgestuurd krijgen.

 • Gijsbert Geijtenbeek (redactievoorzitter)
 • Dorieke van Horssen-Meijer
 • Ds. M. Joosse - hoofdredacteur
 • Lana Kooijman-van Es
 • L. Vogelaar

  Kenniskring Evangelisatie

  Het deputaatschap onderkent dat het noodzakelijk is om het beleid ten aanzien van het evangelisatiewerk blijvend te doordenken. De samenleving verandert immers voortdurend. Steeds is het van belang om na te gaan wat de ontwikkelingen in de maatschappij ons te zeggen hebben. Wat betekenen ze voor onze kerntaak: het op verantwoorde wijze blijven uitdragen van de Bijbelse boodschap van zonde en genade in onze samenleving? Bij het voeren van ons beleid is het belangrijk een goede koers te varen. Bijbels verantwoord en afgestemd op onze samenleving.

  Het deputaatschap heeft een kenniskring ingesteld. Hierbij was het de wens om een aantal mensen van buiten het deputaatschap aan te trekken. Mensen die in het dagelijkse leven opereren op het snijvlak van kerk en maatschappij. We hopen dat zij hierdoor in staat zijn om de inhoudelijke doordenking steeds te spiegelen aan de ontwikkelingen binnen onze samenleving.

  De kenniskring bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. D. Bal
  • Mw. L. van Dorp-Grandia
  • Dhr. G. Geijtenbeek
  • Dhr. J.H.C. Kooijman
  • Mw. L. Kooijman-van Es - contactpersoon
  • Dhr. J.J. Polder - voorzitter
  • Dhr. G. van Veldhuizen
  • Ev. M. Vos
  • Dhr. W.M. van der Wilt

  U kunt in De Evangelist met enige regelmaat iets lezen van de onderwerpen die in onze kenniskring worden doordacht.

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

  Sluiten