Over EVGG

Visie en missie

Belangrijke vragen voor het formuleren van een visie en een missie zijn onder andere:
- Wat is ons bestaansrecht?
- Welke overtuigingen motiveren ons?
- Voor wie doen wij het?

Het antwoord op al deze vragen wordt gevonden in Gods Woord. Evangelisatiewerk is een opdracht die de Heere Zelf in Zijn Woord gegeven heeft aan Zijn discipelen en in hen aan Zijn gemeente.
Het zendingsbevel uit Mattheüs 28:19 is ook ten volle van toepassing op onze evangelisatiearbeid. De bestaansgrond van evangelisatie wordt hieruit ontleend. Lees meer.

Onze opdracht 2 EVGG
Ons werk samen EVGG

Ons werk

Kortom: we ondersteunen de landelijke evangelisateposten facilitair, financieel en met toerusting en materiaalvoorziening. 

We zijn financieel en facilitair verantwoordelijk voor de landelijk evangelisatieposten. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan regionale evangelisatieposten.

Aan alle evangelisatieposten, ontmoetingsruimten, gemeenten en gemeenteleden bieden wij toerusting en ontwikkelen we materialen.

Het evangelisatiewerk wordt dagelijks gedaan door vele vrijwilligers en onze medewerkers op diverse locaties in Nederland en een locatie in Belgie.

Onze medewerkers

In heel Nederland en in Antwerpen zetten heel veel mensen zich actief in voor het evangelisatiewerk.

Als evangelist, coördinator, bureaumedewerker, deputaat, redactielid van De Evangelist, lid van Kenniskring Evangelisatie, lid van de werkgroep LWJ, etc. 

Medewerkers EVGG
Locaties collage EVGG

Onze locaties

Zes landelijke evangelisatieposten, vier regionale evangelisateposten en een groeiend aantal ontmoetingsruimten naast een kerkelijke gemeenten ondersteunen we vanuit het evangelisatiebureau in meer of mindere mate. 

Onze publicaties

Blijft u graag op de hoogte van ons werk? We brengen vijf keer per jaar ons magazine ‘De Evangelist’ uit. U kunt ze digitaal lezen of via uw gemeente ontvangen. Daarnaast kunt u ons volgen op Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn en Twitter.

Onze video’s vind u via ons label ‘Bijbelcentrum’, op Instagram, Youtube en de gelijknamige website bijbelcentrum.nl.

Voorkant boekjes De Evangelist EVGG
Kerkdienst EVGG

Evangelisatiediensten

Een kerkdienst ten behoeve van evangelisatie is een mooie en ook belangrijke gelegenheid om als gemeente vanuit de prediking van het Woord meer te horen over de opdracht, de inhoud en het doel van het evangelisatiewerk. 

Wat lezen we hierover in de Bijbel, wat heeft dit ons te zeggen, wat is daarvan zichtbaar in ons eigen leven? Daarnaast zal in deze dienst ook in het bijzonder gebeden worden voor het evangelisatiewerk wat onder ons gedaan mag worden. 

Juist de verkondiging van het Woord is een uitnemend middel om vanuit de Schrift de nood van de medemens naar voren te brengen. Ik ken een kind des Heeren dat juist in een evangelisatiekerkdienst persoonlijk in de schuld kwam vanwege die nood van de medemens. Van harte aanbevolen dat dergelijke kerkdiensten belegd worden.” (ds. J.M.D. de Heer tijdens de Generale Synode van 2016) 

Kerkenraden: wilt u ook in uw gemeente een evangelisatiekerkdienst beleggen? Bespreek het met één van onze deputaten of één van de andere predikanten!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten