Geven

Eenmalig, periodiek, collecteren etc

EVGG draagt de verantwoordelijkheid voor diverse evangelisatieposten. Ook ondersteunen we gemeenten en andere kerkelijke organen en gemeenteleden met toerusting. Daarnaast ontwikkelen we blijvend nieuwe evangelisatiematerialen.

Mogelijkheden van steunen

Zelf overmaken

Direct online geven

Periodieke gift

actie

collecte

periodieke schenking

nalatenschap

boeken

Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd.

Direct online geven

Zelf overmaken

U kunt uw gift over maken naar NL18RABO0362426457 t.n.v. EVGG. Hartelijk dank!

Periodieke gift

Draag structureel bij; wordt donateur!

Een trouwe groep donateurs vanuit de achterban vormt een van de meest belangrijke financiële pijlers van ons evangelisatiewerk. Vele honderden mensen machtigen EVGG maandelijks of per kwartaal een bedrag af te schrijven van de bankrekening. Vele bijdragen van soms 2 of 5 Euro per maand, laat op de jaarlijkse exploitatie van EVGG een grote som geld zien! Ook op deze wijze draagt u eenvoudig een steentje bij in de Bijbelse opdracht om Gods woord uit te dragen! Vul het formulier in.

Anbi algemeen nut beogende instelling

Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG) is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling.

Formulier periodieke gift
Welke frequentie
Maandelijks
Jaarlijks

Actie

Kom in actie voor het evangelisatiewerk. Ga aan de slag met je gemeente, klas of vriendengroep. Vertel je ons over de actie?

Collecte

Als deputaatschap hebben we van de Generale Synode de opdracht gekregen om het evangelisatiewerk te ondersteunen en uit te bouwen. We hebben daarbij de financiele ondersteuning van gemeenten nodig. Neemt u EVGG op in uw collecterooster?

Samenwerking hand geven EVGG

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van 5 jaar of langer. Gedurende de looptijd schenkt u jaarlijks een vast bedrag. Met een periodieke schenking is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting

  1. Download hier de schenkingsovereenkomst 'periodieke gift in geld'.
  2. Vul de overeenkomst in en stuur deze naar ons naar ons postadres of mailadres.  
  3. EVGG zal haar deel van de overeenkomst invullen, waarop u het origineel weer thuisgestuurd krijgt.

Nalatenschap

Deze vorm van schenken is ook voor EVGG een belangrijke bron van inkomsten. Een notaris kan u volledig informeren over de mogelijkheden. Nalatenschap als vorm van schenken is ook voor EVGG een belangrijke bron van inkomsten. Een notaris kan u volledig informeren over de mogelijkheden. U vindt hieronder twee opties.

Erfgenaam

U kunt er voor kiezen om in uw testament (laatste wilsbeschikking) op te laten nemen dat u EVGG als erfgenaam aanwijst voor (een deel van) uw nalatenschap. U neemt in uw testament dan de volgende zin op: ‘Ik benoem tot mijn erfgenaam Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten, gevestigd te Woerden.’ Als u EVGG als (gedeeld) erfgenaam aanwijst, dan zal EVGG het betreffende deel van uw nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. Dit wil zeggen dat EVGG de nalatenschap alleen aanvaardt voor zover het toegewezen erfdeel positief is.

Legaat

Een andere vorm van nalaten is het legateren van een geldbedrag na uw overlijden. Ook een legaat wordt vooraf vastgelegd in uw testament. Veelal wordt in het testament opgenomen dat het legaat binnen drie maanden na overlijden uitgekeerd dient te worden. In het testament dient u de formele naam van EVGG op te nemen: Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten, gevestigd te Woerden.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over of vragen rondom nalaten.

Boeken EVGG

Boeken

Koop deze boeken:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten